Επίσημο δίκτυο Οικονομικά στοιχεία Επικοινωνία

   

Οικονομικά Στοιχεία

15/09/2014
ΒΑΚΑΡ ΑΒΕΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2013
15/09/2014
ΒΑΚΑΡ ΑΒΕΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012
15/09/2014
ΒΑΚΑΡ ΑΒΕΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2011
15/09/2014
ΒΑΚΑΡ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2013
15/09/2014
ΒΑΚΑΡ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2012
15/09/2014
ΒΑΚΑΡ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2011
15/09/2014
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
15/09/2014
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ΒΑΚΑΡ ΑΒΕΕ
15/09/2014
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΑΚΑΡ ΑΒΕΕ
15/09/2014
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Autohellas ΑΤΕΕ
15/09/2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΚΑΡ ΑΒΕΕ 2013
15/09/2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΚΑΡ ΑΒΕΕ 2012
15/09/2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΚΑΡ ΑΒΕΕ 2011
15/09/2014
Ισολογισμός 30.06.2014 Autohellas ATEE
15/09/2014
Ισολογισμός 31.12.2013 Autohellas ATEE
15/09/2014
Ισολογισμός 31.12.2012 Autohellas ATEE
15/09/2014
Ισολογισμός 31.12.2011 Αutohellas ATEE
15/09/2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΚΑΡ ΑΒΕΕ 30.06.2014 ΔΠΧΑ
15/09/2014
Οικονομική Έκθεση 30.06.2014
15/09/2014
Οικονομική Έκθεση 31.12.2013 Autohellas ATEE
15/09/2014
Οικονομική Έκθεση 31.12.2012
15/09/2014
Οικονομική Έκθεση 31.12.2011 Autohellas ATEE
12/09/2014
Ανακοίνωση - Πρόσκληση
12/09/2014
Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης
30/05/2014
Ισολογισμός 2013
31/05/2013
Οικονομικές Καταστάσεις 2012
Αρχική Σελίδα Νομικά Επικοινωνία
Copyright © 2015, Saab Automobile Global. All rights reserved.
ΒΑΚΑΡ ΑΒΕΕ   Βιλτανιώτη 31, Κ. Κηφισιά, Τηλ. 210 6263000